utbreda sig

utbreder sig

utbredde sig

utbrett sig

utbred sig

Verb

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

vardagligt

Möjliga synonymer