uppvind

uppvinden

uppvindar

uppvindarna

Substantiv
meteorologi

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)