uppresa

(-)(-)(-)
Substantiv

Tesaurus (relaterade ord)
uppresa

uppreser

uppreste

upprest

uppres

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)