upplösning

upplösningen

upplösningar

upplösningarna

Substantiv
Upplösning i beståndsdelar innebärande sönderdelning
  • "Detta är signalen för församlingens upplösning"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

kemi optik

Möjliga synonymer

bildligt

Synonymer

Möjliga synonymer

matematik

Synonymer