uppköp

uppköpet

uppköp

uppköpen

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

ekonomi

Synonymer

Möjliga synonymer
uppköpa

uppköper

uppköpte

uppköpt

uppköp

Verb