uppfinna

uppfinner

uppfann

uppfunnit

uppfinn

Verb

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)