uppenbarelse

uppenbarelsen

uppenbarelser

uppenbarelserna

Substantiv
mystik
En benämning på alternativ kunskapsgrund vid sidan om empirisk och rationalistisk kunskap, med gudomligt eller andligt ursprung.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

religion

Möjliga synonymer