uppenbara

uppenbarar

uppenbarade

uppenbarat

uppenbara

Verb
ALLMÄNT

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

religion