underlåtenhet

underlåtenheten

underlåtenheter

underlåtenheterna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)