ugnssteka

ugnssteker

ugnsstekte

ugnsstekt

ugnsstek

Verb
  • "Ugnsstek kycklingen i ungefär 50 minuter"