tyngd

tyngden

tyngder

tyngderna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
tynga

tynger

tyngde

tyngt

tynga

Verb

tyngd

Adjektiv
bildligt