tunnel

tunneln

tunnlar

tunnlarna

Substantiv
allmänt
tunnel
En tunnel är en underjordisk transportväg eller distributionsled.
militärväsen

Möjliga synonymer
tunnel

tunnels

Substantiv
tunnel
a passage through or under something, usually underground (especially one for trains or cars)
  • "the tunnel reduced congestion at that intersection"

Synonymer

Möjliga synonymer

tunnel

tunnel

tunnels

tunnelled

tunnelled

tunnelling

Verb
force a way through

Synonymer

Möjliga synonymer