trollkarl

trollkarlen

trollkarlar

trollkarlarna

Substantiv
magi
trollkarl
Trollkarl, även kallad magiker eller besvärjare, är antingen en person som anses ha förmågan att utöva magi, eller en person som ägnar sig åt trolleri, det vill säga skapandet av illusioner

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)