tro

tron

(-)(-)
Substantiv
Vanligast
a strong belief in a supernatural power or powers that control human destiny

Synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig religion
religious doctrine

Synonymer

Möjliga synonymer
tro

tror

trodde

trott

tro

Verb
  • "Det tror jag inte"
  • "Hur vet vi vad vi ska tro på?"
  • "I sina kommentarer till kommissionens yttrande uppgav den klagande att han fann det svårt att tro att det inte fanns tillräckliga belägg för att inleda förfaranden om fördragsbrott. eur-lex.europa.euÆÅ"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)