tribut

tributen

tributer

tributerna

Substantiv
ekonomi
En tribut är en summa av någonting, vanligen pengar, som man är skyldig någon. Uttrycket används om exempelvis lösesummor och den regelbundna avgift en vasallstat betalade.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer