torka

torkan

torkar

torkarna

Substantiv
meteorologi
torka
Torka är en period med lägre nederbörd än avdunstning. Torka uppstår vid ovanligt varmt väder och när det inte regnar tillräckligt.
  • "På grund av torkan har också ett större skogsbestånd än normalt angripits av barkborre och därför behövs tillfälligt mer lagringskapacitet för timmer. eur-lex.europa.eu"torka

torkar

torkade

torkat

torka

Verb