tjänare

tjänaren

tjänare

tjänarna

Substantiv
En betjänt är en man eller pojke som är anställd att utföra husligt arbete i sin arbetsgivares hem; det är en ungefärlig manlig motsvarighet till hembiträde. En betjänt är ofta inneboende hos sin arbetsgivare.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
tjänare

Interjektion

Möjliga synonymer