tillsägelse

tillsägelsen

tillsägelser

tillsägelserna

Substantiv
En arbetstagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Disciplinpåföljder är varning eller löneavdrag.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Uppmana, ofta i form av en tillrättavisning

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)