tillsäga

tillsäger

tillsade

tillsagt

tillsäg

Verb