tillgodohavande

tillgodohavandet

tillgodohavanden

tillgodohavandena

Substantiv
ekonomi

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)