tiger

tigern

(-)(-)
Substantiv
däggdjur
tiger
Tiger (Panthera tigris) är ett kattdjur som endast lever i Asien. Tigern är det största nu levande kattdjuret

Är en/ett

Tesaurus (relaterade ord)

slang

Synonymer
tiga

tiger

teg

tigit

tig

Verb

tiger

tigers

Substantiv
Vanligast däggdjur
tiger
large feline of forests in most of Asia having a tawny coat with black stripes; endangered
Vanlig vanliga uttryck
a fierce or audacious person
  • "it aroused the tiger in me"
  • "he's a tiger on the tennis court"