tetrark

tetrarken

tetrarker

tetrarkerna

Substantiv
historia
småfurste under romersk överhöghet
botanik