testamente

testamentet

testamenten

testamentena

Substantiv
juridik
testamente
Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död.
Bilden: Alfred Nobels testamente