terrorism

terrorismen

(-)(-)
Substantiv
terrorism
Terrorism (från latin terror 'rädsla, fruktan')[1] avser det systematiska användandet av våld eller förstörelse, särskilt mot civila mål, för att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar.

Har del

Motsats

Tesaurus (relaterade ord)
terrorism

Substantiv
terrorism
the systematic use of violence as a means to intimidate or coerce societies or governments

Synonymer

Möjliga synonymer