teleologi

teleologin

(-)(-)
Substantiv
läran om ändamålsenligheten