teckna

tecknar

tecknade

tecknat

teckna

Verb
Vanligast konst

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig bildligt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

sociologi
teckenspråk