tecken

tecknet

tecken

tecknen

Substantiv
Vanligast ALLMÄNT
varsel som varnar, ger information eller direktiv
  • "Hennes förmåga att hantera situationen är ett säkert tecken på styrka"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig ALLMÄNT
kroppsrörelse, gest
  • "Hon gjorde ett tecken åt sin vän att sluta prata"
Vanlig ALLMÄNT
skriven figur som är symbol för något
  • "Brevet var skrivet med japanska tecken"

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Möjliga synonymer