talisman

talismanen

talismaner

talismanerna

Substantiv
talisman
Talisman är ett "invigt föremål" eller en "magisk bild" som anses vara fyllt av kraft och skall skänka ägaren lycka. Däremot bärs amuletter för att avvärja olycka.talisman

talismans

Substantiv
talisman
ett föremål som tillskrivs magiska egenskaper

Synonymer