tänka

tänker

tänkte

tänkt

tänk

Verb
Vanligast
  • "Tänk efter två gånger"
  • "Tänk innan du talar"
  • "Vem kunde tro det!"
  • "Våga tänk själv."
  • "Ju mer han tänkte på henne, desto mer ville han ha henne."
  • "Känn inte efter, tänk."
  • "Vi måste särskilt tänka på kvinnorna och barnen, vars lidande inte är något som bara har uppkommit på grund av att Hamas har tagit över i Gaza, eller bara på grund av en brist på förhandlingar mellan de palestinska och de israeliska myndigheterna, eller bara på grund av att stödet från Europeiska unionen och USA har upphört. europarl.europa.eu"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig
med hjärnan

Synonymer

Möjliga synonymer