syfte

syftet

syften

syftena

Substantiv
  • "Vad är syftet med denna bok?"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)