svans

svansen

svansar

svansarna

Substantiv
svans
extremitet hos vissa djur. Ryggradsdjurens svans innehåller svanskotorna.

Mänskliga embryon har svans under en period av sin utveckling.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)