sundhet

sundheten

sundheter

sundheterna

Substantiv
Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
sundhet

Substantiv

Möjliga synonymer