suffragett

suffragetten

suffragetter

suffragetterna

Substantiv
politik
kvinnlig rösträttskämpe i Storbritannien i början av 1900-talet

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)