stadgande

stadgandet

stadganden

stadgandena

Substantiv
vardagligt

Tesaurus (relaterade ord)
stadga

stadgar

stadgade

stadgat

stadga

Verb

stadgande

Adjektiv
vardagligt