stöta

stöter

stötte

stött

stöt

Verb
Vanligast
  • "Sedan stöter han dem i morteln med en liten klubba"
  • "Han stötte mig i sidan"
  • "Hon stötte sin fot i marken"

Synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig vardagligt

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer