språng

språnget

språng

sprången

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

gymnastik

Synonymer

Möjliga synonymer

zoologi

Synonymer

Möjliga synonymer

byggnad

Är en/ett

sjöfart
Fartygsdel mot för eller akter