spekulant

spekulanten

spekulanter

spekulanterna

Substantiv
handel

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)