spårväg

spårvägen

spårvägar

spårvägarna

Substantiv
järnväg
spårväg
Spårväg är en typ av spårtrafik med spårvagnar, som oftast används för lokaltrafik för passagerare i städer. Spårvagnstrafiken kan gå i gator och vägar tillsammans med vägtrafik (biltrafik, cykeltrafik etc.), eller är anlagd på egen banvall, vilket mest förekommer i förorter som är planerade samtidigt som spårvägen