spänna

spänner

spände

spänt

spänn

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)