spädhet

spädheten

(-)(-)
Substantiv

Tesaurus (relaterade ord)