sol

(-)(-)(-)
Substantiv
musik
Femte tonen i tonerna g, d resp. e
astronomi
sol
Visa bild Fotograf: Ed g2s
Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.
  • "Självklart ska våra väljare vara medvetna om hälsoriskerna med överexponering för solen, men EU-regler från Bryssel är inte den bästa lösningen och inte heller att lägga på arbetsgivarna ytterligare skyldigheter. http://www.europarl.europa.eu"

Har undergrupp

Är del av

Har del

Övrig relation

Tesaurus (relaterade ord)

kemi
En kolloid av fasta partiklar i en vätska.Sol

Namn
valuta
myntenhet i Peru

sol

Substantiv
musik
the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization

Synonymer

Möjliga synonymer

  • SOH

    [ abbreviation, computing ]
kemi
a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid

Synonymer

SOL

Substantiv
förkortning data
Simulation Oriented Language

Synonymer

Sol

Namn
valuta
myntenhet i Peru