snara

snaran

snaror

snarorna

Substantiv
jakt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
snara

snarar

snarade

snarat

snara

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

snar

Adjektiv

Synonymer