smaska

smaskar

smaskade

smaskat

smaska

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)