smärta

smärtan

smärtor

smärtorna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
smärta

smärtar

smärtade

smärtat

smärta

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

smärt

smärtare

smärtast

Adjektiv
vardagligt

Synonymer

Synonymer