sludder

sluddret

sludder

sluddren

Substantiv

Tesaurus (relaterade ord)