slang

slangen

slangar

slangarna

Substantiv
teknik
Ett böjligt rör av gummi etc för ledning av vätskor
  • "Bilen tvättades med trädgårdsslangen"

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

lingvistik
Ovårdat språk
  • "Slang tillhör vardagsspråket"

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
slang

Substantiv
informal language consisting of words and expressions that are not considered appropriate for formal occasions; often vituperative or vulgar
  • "their speech was full of slang expressions"

Synonymer

Möjliga synonymer

slang

slang

slangs

slanged

slanged

slanging

Verb
use slang or vulgar language

Synonymer

Möjliga synonymer

abuse with coarse language