slakta den gödda kalven

slaktar den gödda kalven

slaktade den gödda kalven

slaktat den gödda kalven

slakta den gödda kalven

Verb