slör

slören

(-)(-)
Substantiv
segelfartyg
vind snett akterifrån