slå till

slår till

slog till

slagit till

slå till

Verb
ekonomi
Besluta sig för att anta ett erbjudande/att köpa ngt etc
polisväsende

Möjliga synonymer

sport

Möjliga synonymer

teknik
slå till en spak/knapp etc

Synonymer

Möjliga synonymer