skumma

skummar

skummade

skummat

skum

Verb
bilda skum
bildligt

Synonymer

Möjliga synonymer

ta bort skumskum

skummare

skummast

Adjektiv

Synonymer